kitabeler.gif

Ayşe Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Ayse Sultan Kitabe-780.jpg

Kitâbe:

Cenâb-ı Hazret-i Ayşe Sultan çün ihyâ etdi bu azb-ı Fürat'ı
Dedim târihine ânun kıldı icrâ «Zülâl-i çeşme-i ayn-ül-hayât'ı»
Sene 1007

Anlamı:

Sayın Ayşe Sultan Hazretleri canlandırdı bu Fırat gibi coşarak akanı
Hayat veren su gibi saf suyu olan çeşmenin yapım tarihini süyledim
Sene 1598

Ayşe Sultan Çeşmesi

Ayse Sultan-1.jpg

Ayşe Sultan çeşmesi.

1007 (1598): Üsküdar, Doğancılar Caddesi Öğdül Sokak’da Ayazma camisi yakınında ve İmrahor camisinin karşısındaki köşede bulunmaktadır. Mihrimah Sultan'ın kızı ve Sadrazam Ahmed Paşa'nın eşi olan Ayşe Sultan adına, mîlâdî 1007 (Hicrî 1598) yılında yaptırılan bu çeşme iki cephelidir. Ön cephesi mermerdendir. Yalın bir tasarımı vardır. Heznesi kesme taştan ve yüzü Türk klâsik mimari üslûbunda mermerden yapılmıştır. :

Ayse Sultan-3.jpg

Çeşmenin kitabesinin altında ve iki yanında Mühr-ü Süleyman kabartması vardır.

Üst bölümde yaldızlı kitabesi bulunmaktadır. Sivri kemerli bir niş görülmektedir. Sivri kemerin iki yanında altın yaldızlı birer rozet görülmektedir. Nişin içinde ayna taşında yine altın yaldızla yazılmış "Allah" yazısı okunmaktadır. Etrafında rumi dekoru bulunan burması ve dikdörtgen teknesi görülmektedir. Kemeri bir beyaz ve bir renkli mermerdendir. Arka cephesi ön cepheye göre daha sadedir. Tuğlayla örülmüş yuvarlak bir kemer görülmektedir. Kemerin ortasında sade bir şebekeyle kapatılmış kare bir açıklık vardır. Kemerin altında dikdörtgen bir çerçevenin içinde kaş kemer ve burması görülmektedir. Küçük bir teknesi vardır.

Ayse Sultan-2.jpg

Çeşmenin önden görünümü.

Musluğu yoktur. Üstü çatısız ve açıktır. Celi sülüsle bir satıra yazılmış olan kitâbesi şu iki mısradır:


Cenâb-ı Hazret-i Ayşe Sultan çün ihyâ etdi bu azb-ı Fürat'ı
Dedim târihine ânun kıldı icrâ «Zülâl-i çeşme-i ayn-ül-hayât'ı»
Sene 1007 (1598 M.)

Ayse Sultan Eski Yazi.jpg

Ayse Sultan Cesmesi Eski Resim.jpg

Çeşmenin 1940'larda çekilmiş bir fotografı. Kaynak: İstanbul Çeşmeleri, İbrahim Hilmi Tanışık.

Kemerinin üstünde ve kitâbenin altındaki iki kabartma madalyon şekli, çeşmenin görünüşünü güzelleştirilmiştir. Ayna taşı, teknesi ve haznesi sağlamdır. Suyu akmamaktadır.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Ahmediye Sebili Kitâbeleri Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Ahmediye Çeşmesi Kitâbesi Beylerbeyi Camisi Kitâbeleri (2)

Beylerbeyi Camisi Kitâbeleri (1) Çuhadar Lâdikli Ahmet Ağa Çeşmesi Kitâbesi

Abbas Ağa Çeşmesi Kitâbesi (Beşiktaş)

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz