kitabeler.gif

Kandilli, Sultan Birinci Mahmut Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli-Kitabe-800.jpg

Kitâbe

Hazret-i Sultân Mahmûdü'l-şîyem âsâr ile
Eyledi Kandilli bağçe câygâhın pür-ziyâ
Nîmetâ sükkânını irvâya zîbâ tarh ile
Yapdı dil-keş çeşme icrâ eyledi âb-ı sâfa
1165

 

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Güzel huylu Sultan Mahmud hazretleri bu eser ile
Kandilli bahçesi mevkiini ışığa boğdu
Ey Nimet, sakinlerine verilen su için güzel tarih ile
Yaptı kalpleri rahatlatan çeşmeyi, temiz suyu akıttı

1751

 

Kandilli, Sultan Birinci Mahmut Çeşmesi

Kandilli-1.jpg

Boğaziçinde, Kandilli camisinin yanından geçen yolun üst tarafında, Kandilli İskele caddesi üzerinde, çarşı içerisinde bulunmaktadır. Büyük haznesinin yüzü mermerle kaplanmış, üst ve yan duvarları çimento ile sıvanmıştır. Karşılıklı kavisçiklerle şekillendirilmiş olan kemerinin üzerine sülüs hat ile iki satıra yazılar kitâbesi vardır.

Kandilli-4.jpg

Kandilli-2.jpg

Sultan Dördüncü Murat devrinde buradaki saray yenilendiği sırada buradaki hamam ile çeşme de yenilenmiş ve bu yere [Nev-âbâd] (*) denilmiştir. Deniz kıyısında olan zeminden yüksek cami, Sultan Birinci Mahmut’un hayır eserlerindendir. Çeşme üzerinde yazılı olan tarih, tanınmış şair Nimet Efendi'nindir:
(*) Nev-âbâd Kasrı: Sultan Dördüncü Murat tarafından Kandilli'de 1042 (1632 - 33) de yaptırılan kasır.

Kandilli-3.jpg

Çeşmenin çeşitli görünümleri..

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz