kitabeler.gif

Huseyin Aga Camii Kitabesi.jpg

Karaki Hüseyin Ağa Camii Kitabesi

Kitabe:

Şâh-ı Şahân-ı zemân Hazreti Sultan Mahmûd
Taht-ı devlette müebbed ola durdukca cihân
Evvel etmiş idi bu camii ol şeh tecdîd
Bi kazaen olub ihrakta sonra sûzân
Yine inşasını emreyledi ol zıllı ilâh
Yapdı cenned gibi bu mağbedi vâlâyı hemân
Söyledim bende mücevverle Refika târih
Yapılıb oldu Ağa Cami manendi cenân

H. 999 (1591)

Fotograf: H.Veysel Güleryüz

Karaki Hüseyin Ağa Camii

Aga Camii Foto.jpg

   Sakız Ağacı Caddesi ile İstiklal Caddesinin kesiştiği köşede bulunan bulunan Hüseyin Ağa Camiî, Sakızağacı ve Maliyeci sokaklarının köşesinde konumlanmıştır. Caminin batısı Sakızağacı Caddesi'ne, kuzeyi Maliyeci Sokağı'na bakmaktadır. H. 999/M. 1591 yılında Galatasaray Ağası Şeyhülharem Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. II. Mahmud 1834 yılında camiyi tamir ettirmiştir.
   Cami kare bir plânda olup duvarları kesme taştandır. Çatısı ahşaptır, (1288) 1871’de tecdit edilmiş ve önüne son yıllarda kapalı son cemaat yeri ve avluya da meşruta ev yapılmıştır. Caddede olan minaresi de yıkılarak içeriye alınmıştır. Karşısında bulunan Sarayağası Mustafa Ağa medresesi yıkılarak Maliye Tahsil şubesi yapılmıştır.
   Yan tarafında bulunan Saray sineması binasının yıkılarak yerine Demirören AVM yapılması ve bu bina için derin bir temel açılması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren cami, 2014 yılında temelleri kuvvetlendirilerek restore edilmiştir.
   Hadikatü’l Cevâmî’de aşağıdaki bilgi yer almaktadır:

   Huseyih Aga Hadika.jpg
   38- KARAKİ MESCİDİ
   Der kurb-ı Aydınzâde Tekyesi.
   Bânîsi Kileci Hüseyîn Ağa'dır. Merkadi nâ-ma'lûmdur. Minberini Tütün Gümrüğü mukâta'ası emîni Hasan Ağa vaz' eylemişdir. Mukabilinde Saray ağası Mustafâ Ağa'nın medresesi vardır ki, binası târihi budur: 999 (1590/1591). Mahallesi vardır.

      _______________________________________________________________________________________

   Kitabe 11

   Kitabe 10

   Kitabe 9

   Kitabe 8

   Kitase 7

   Kitabe 6

   Kitabe 5   

   Kitabe 4   

   Kitabe 3

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz