kitabeler.gif

Ayazma-3.jpg

Ayazma Camii Çeşmesi Kitabesi

Kitabe:

Menbâ-i cûdi hîmem sultân-i memduhûş şîyem
Ayni eltâfü kerem şahinşehî zıllî hüdâ
Şâh-ı devrân Mustafâ hân ibni Ahmed hân ki
Âb-ı cûdin dehre icrâ eyledi sertâbepâ
Etti ezcümle bu dilcû çeşmesâr-ı hürremî
Heyet ile câmii pâk-i civârında binâ
Mai zerrîn ile Zihni sebt-i târihe sezâ
Çeşme-i âb-ı revânı vakf-ı sultân Mustafâ
1174

 

Fotograf: H.Veysel Güleryüz

Üsküdar’da Ayazma camii avlusunun dış tarafında sol köşesindeki bu çeşme devrinin bütün mimarî özelliklerini taşıyan bir eserdir. Saçağı yıkılmış olan çeşmenin üzerinde Zihni’ninyukarıdaki tarih kitabesi vardır: Bu kitabeye göre çeşme H. 1174 - M. 1760 yılında Üçüncü sultan Mustafa tarafından yapılmıştır.

Ayazma-2.jpg

Ayazma Camii Çeşmesi

Ayazma-1.jpg

Ayazma Camii ve avlu duvarının köşesindeki Çeşme.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

__________________________________________________________________________________

kayip camiler.jpg

İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ

(İmrahor İlyas Bey Anıtı)

Imrahor-01.jpg

Imrahor-02.jpg

İmrahor İlyas Bey Camii'nin günümüzdeki durumu. Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

Imrahor-03.jpg

Imrahor-04.jpg

Imrahor-05.jpg

Imrahor-06.jpg

Eski fotografları.

   İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ
    Agios Ioannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi ya da bugünkü adıyla ‘İmrahor Anıtı’, Bizans İmparatorluğu’nun en büyük manastırlarından Studios’un ayakta kalan en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
    Bizans döneminde şehrin yedinci tepesi olan Samatya’da inşa edilen kilise, tarihçi Theophanes’e göre 463 yılında inşa edilmiştir. Doğu konsülü, Patriokosunvanlı Studios tarafından kendi mülkü olan arazi üzerine yaptırılan kilise, Bizans Sarayı’nın dini törenlerinde önemli bir yere sahipti.
    Istanbul’un fethine rağmen 15. yüzyılın sonuna kadar manastır olarak kalan yapı, Sultan İkinci Bayezid’in imrahoru (padişahın ahırlarına bakan kişi) İlyas Bey tarafından 1486’da önce camiye çevrildi. Bir süre sonra ise cami zaviyeye dönüştü. Buradaki kültürel faaliyetler sonucunda Seyyit Abdullah Efendi, Süleyman, Seyyit Hüseyin ve Seyyit Hasan gibi ünlü hattatlar yetişti.
    1792’de çıkan bir yangında tahrib olan yapı, 1894’teki İstanbul yangını sonrası terk edildi. 1946 yılında bu yapı, Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilerek Ayasofya Müzesi’ne bağlandı. Ancak aynı zamanda da kaderine terk edildi. 80’li yıllarda turistlerin anıtı gezmeleri için önce idareden özel izin almaları gerekiyor ardından anıtın avlusunda yaşayanlara ücret ödemek zorunda kalıyorlardı. Yani resmiyette müze olsa da girişi yoktu. 2012 yılında ise anıtın ‘müze’ statüsü sessizce kaldırıldı.

_________________________________________________________________________________________

   Kitabe 3

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz