kitabeler.gif

Gulnus Velde Sultan Cesme Kitabesi.jpg

Gülnûş Emetullâh Valde Sultan Camii Duvar Çeşmesi Kitabesi

Kitabe:

Mehdil ulyâ, devhâl gülşenserây-ı saltanât
Maderi sultan Ahmet han-i faruk ihtisâb
Yümnüle tarh üfkenî bünyâd olub bu çeşmeye
Eyledî dilteşnegânı Üsküdar-ı neşveyab


Oldular garkı zülâli çeşmesarı mekrûmet
Can verirken bir içim su hasretinden şeyhûşâb
Gelsün İskender içüb bulsun hayat-ı sermedî
Gezmesün zûlmette vâriken bu ayn-i müstetâb


Alemi dünyada bu ecrin mükâfâtı muhâl
Ede kevser ile cennette telâfî bu şarâb
Dercedüb bir beyte tâib iki târih-i lâtîf
Her gelen âtışâne ver hızreyleyûb sevk-i sevâb


Valde sultan bünyâd etti bu nev çeşmeyi
Rûhi pâkî Mustafa aşkına gel iç âb-ı nâb
H 1121

 

Fotograf: H.Veysel Güleryüz

Üsküdar’da Gülnûş Emetullah Valde Sultan camiinin dış avlu duvarının cadde tarafında avlu kapısı ile sebil arasındaki bu çeşme kitabesinden de anlaşıldığı gibi H.1121 tarihinde inşâ edilmiştir.

Gulnus Cesme-1.jpg

Gülnûş Emetullah Valde Sultan camiinin çeşmesi.

Gulnus Cesme-2.jpg

Gülnûş Emetullah Valde Sultan camii cümle kapısı ve çeşme.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

__________________________________________________________________________________

kayip camiler.jpg

ACEMİ OĞLANLAR KIŞLASI MESCİDİ

Acemi Oglanlar Kislasi Resim.jpg

Acemi Oğlanlar Mescidi'nin bugün mevcut olan Acemi Oğlanlar Hamamı'nın yakınında olduğu tahmin edilmektedir. Fotoğrafta hamamın kubbe kısmı ve çevresi görülmektedir.

Acemi Oglanlar Kislasi Hadika.jpg

Hadîkatü'l Cevâmî'de Acami Oğlanı Kışlası Mescidi ile ilgili yazı.

 

   ACEMİ OĞLANLAR KIŞLASI MESCİDİ
    Şehzadebaşı'ndaki Eski Odalar denilen kışlanın mescidi olup, kışla ile birlikte Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Minberini Şehzade Sultan Mehmed'in vakıf kâtibi olan Hacı Mustafa Efendi koydurmuştur.
    Camiin karşısında Sultan Üçüncü Ahmed tarafından yaptırılan Tulumbacılar Kârhanesi ve kışlası vardı. Buna göre bugün mevcut olan Acemi Oğlanlar Hamamı'na yakın olacaktır.
    1909 yangınıyla yanan mescidin yeri daha sonra yola gitmiştir. Öte yandan bazı kaynaklara göre, 1909 yangınında, hamam ve mescidin kurtulduğu, Vakıflar tarafından bu mescidin tasnif dışı bıraktığı ve harab olup yıkıldığı belirtilmektedir.
    Bugün bir eser kalmamış olan işbu cami hakkında Hadikatü’l Cevâmî’de özetle:;"..... Anadolu ağası yoldaşlarının sakin olduğu kışladadır. Banisi Ebulfetih Sultan Mehmet Handır. Derununda olan hamam Sultan Süleyman'ındır, ittisalinde Yeniçeri ocağının fodla fırını ve mukabilinde Tulumbacılar kârhanesi ve kışlası vardır. Bunlar Sultanahmet Şalisin yazılarıdır. Nel'eratı hariklerde haçlarına kalaylı taslar giyerler ve üzerlerinde neferlerin kaçıncısı olduğu rakamla yazılmıştır" denilmektedir.

_________________________________________________________________________________________

   Kitabe 4   

   Kitabe 3

   Kitabe 2

   Kitabe 1


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2015 | H.Veysel Güleryüz