kitabeler.gif

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi

Hudai Cesme-800.jpg

Kitâbe

Eylemiş Abdülmecîd Hân-ı ezel Rabb-i Mecîd
Feyz-i envâr-ı Hüdâyî zatına bahş-ı kerem
Nezd-i Dergâh-ı Hüdâyî'de bu zîbâ çeşmeyi
Yapdı evvelkinden a'lâ kıldı icrâ-yı hîmem
Hânkâh ile beraber yapdırıb bu çeşmeyi
İki hayrı kıldı îbkâ ol Hudâvend-i niam
Evliyâ ervâhı şâd oldukca bu hayr ile
Saltanatla kâmurân olsun o şâh-ı muhterem
Himmet-i evtâd-u aktâb ile Zîver safhaya
Muttali tam-u cûd iki târihi çıkıb yazsın kalemi
Kutb-u âlem lûtfudur bu çeşmeden iç saf su
Çâr cûy-u feyz ola şâh-ı cihâna çâr yem
1272

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Ulu Allah, Abdülmecid Han’ı her zaman var eylemiş
Bereket ışığı, Hüdayi’nin kendisine asalet vermiş
Hüdayi Dergahı’nın yanına bu güzel çeşmeyi
Gayretle, öncekinden daha güzel yaptı
Bu çeşmeyi dergah ile birlikte yaptırıp
O hükümdarın nimetleriyle iki hayırı sürekli kıldı
Evliyaların ruhları şad olundukça bu hayırla
O muhterem padişah saltanatıyla bahtiyar olsun
Büyükler ve azizlerin yardımı ile Ziver tarafından
Tam ve doğru iki tarih çıkarıp yazsın kalemi
Alemin büyüğünün lutfudur iç saf suyu
Cihan şahına dört denizde dört bereket ırmağı olsun
1855

Hudai Cesme-sol.jpg

Çeşmenin yandan görünümü.

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz