kitabeler.gif

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Mustafa Kitabe-800.jpg

Çeşme Kitâbesi:

Menbâ-ı cûd-u sehâ’ Şehzâde Sultân Mustafâ
Kim odur necl-i necîb-i Hüsrev-i kişver-sitân

Hasbeten-lillâh bu dil-cû çeşmeyi bünyâd edüb
Etdi icrâ âleme âb-ı zülâl-i râyegân

Ezber etsün su gibi evrâdın ol şehzâdenin
Bu musaffâ çeşmeden nûş eyleyen dîl-i teşne-gân

Bir güzel mısra' dedim Rahmî âna târih içün
İç bu âb-ı nâbı Sultân Mustafâ etdi revân
1141

 

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Eli açık cömertliğin kaynağı Şehzade Sultan Mustafa
Soyu temiz çocuk ki odur memleketin sultanı

Allah rızası için bu gönül çeken çeşmeyi yaparak
Bol, saf, temiz suyu aleme getirdi

Ezber etsin su gibi dualarını şehzadenin
Bu saf temiz çeşmeden içen susamışlar

Rahmi ona tarih için bir güzel mısra dedim
İç bu saf suyu Sultan Mustafa akıttı
1728

 

Cesme-Eski.jpg

Çeşmenin 1940'lardaki bir fotografı.

Şehzade Mustafa Çeşmesi

Ùskùdar’da Hüdai Aziz Mahmut Dergâhı sokağında bulunmaktadır. Çeşme, Sultan Mustafa’nın şehzadeliği sırasında yaptırılmıştır. Kesme taştan Tùrk klâsik mimari üslûbunda yapılmıştır. Üstü çatılı ve kiremit örtülüdür. Önünü kaplıyan geniş saçak kitâbesini gölgelemektedir. Şair Rahmiye ait iki kıtalık bu kitâbe şu tarih beyti ile sonlanmaktadır:
«Bir» güzel mısra dedim Ralimi âna tarih için
«İç bu âb-ı nâbı Sultan Mustafa etdi revân»
1141 (1728 M.)

 

SM-Cesme-1.jpg

SM-Cesme-3.jpg

Çeşmenin iki taraftan fotografları

 _______________________________________________________________________________________

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi

 Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2   

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1

   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

 Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi

 Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi

  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz