kitabeler.gif

Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kitabe Yeni Acik.jpg

Kitâbe:

Rıza Paşa-yı zîşân eyleyüb nev çeşmesâr inşâ
Revân itti bu âyn-ı hoş-güvârı fî-sebîlullâh

Gelince âb atâşâ kıldı târihin Senih işrâb
Şu dilcû çeşmeden âb oldu cârî fî-sebîlullâh

Çâker eshâb-ı-al

El fakîr Abbas Kemâl 1280

 

Rıza Paşa Çeşmesi

Kadıköy, Moda'da tarihi Rıza Paşa Karakolu'nun karşı köşesindeki Rıza Paşa Çeşmesi...

H.1280 (M.1864) tarihinde yapılmış olan çeşme, Kadıköy, Moda’da, Mühürdar Karakolu sokağında ve tarihi Rızapaşa karakolunun karşısındaki köşede bulunmaktadır. Suyu akan bir çeşmedir.
Çeşme mermerden yapılmıştır. Aynasının alınlığında koç boynuzunu andıran mermerden kabartma bir süs vardır. Bunun da üzerinde bir kitâbe bulunmaktadır. Kitâbede, Senih’in Abbas Kemal imzasiyle hakkedilmiş manzum kıtası ile tarih beyti verilmektedir.

Bânîisi olan Hasan Rıza Paşa sekiz kez seraskerlik, dört kez Bahriye Nazırlığı, iki kez Ticaret Nazırlığı ve üç kez de Tophane Müşirliği yapmıştır. Sultan Mahmut türbesinde gömülü olan Hasan Rıza Paşa H.1294 (M.1827) yılında vefat etmiştir.

Riza Pasa-2 640.jpg

Çeşmenin diğer bir görünümü.

Kitâbedeki tarih beyti:

Tarih Beyti.jpg

 _______________________________________________________________________________________

.   Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi

   Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz