kitabeler.gif

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5

Depo-Kitabe-800.jpg

Depo Kapısı Kitâbesinin Metni

Pâyine Abdülmecid hânın ederdi serfürû
Dâver-i eslafdan İsfendiyar olsa delû
Bu gâhın şehr-i hânı çokdan olmuşdu harab
Yapdırub kemter hanut etdi o şâh-ı daveru

Dini takyid etmededir efkarı nice kelîmânı
İki alemde felah ettirsin ol hakanı bu (sev)
Kalmamış gülizar naziri bir sühalardır
Tîl-i Rıza Paşa’ya da hayır du’a gafil-i meşu

Kabze-i tahir’e çeksün şâhid-i maksûdunu
Mülk-ü ağyâr ol şâhın şemşîrine olsun geru
Söyle ey Safvet bu nev gencünin tarihini
Adille Abdül-mecid Hân yapdı bir debboyu nev

Tahir’in önüne istediği şahidini getirsin
Yabancı ülkeler o padişahın kılıcından kaçsın
Söyle ey Saffet bu yeni askerinin tarihini
Adaletli Abdülmecid Han bu depoyu yeni yaptı
1845

Kitâbe günümüz Türkçe’siyle yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir.

Abdülmecid Hânın eteğine yüz sürerdi
Eski hükümdarlardan İsfendiyar deli olsa
Bu yerin tamamı çoktan harap olmuştu
Yaptırıp tümüyle canlardırdı o padişahların insaflısı

Dinini anlatmaktadır, fikirleri ve çeşitli sözleriyle
İki alemde bahtiyar etsin o hakanı bu
Kalmamış gül yanaklı benzeri, bir yıldızdır
Gaflette olan Rıza Paşa’ya da hayır dua edelim

Tahir’in önüne istediği şahidini getirsin
Yabancı ülkeler o padişahın kılıcından kaçsın
Söyle ey Saffet bu yeni askerinin tarihini
Adaletli Abdülmecid Han bu depoyu yeniden yaptı
1845

Depo Kapısı

Depo-Kapisi-800.jpg

Selimiye Kışlası

Selimiye-Aksam.jpg

 _______________________________________________________________________________________

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-3 

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-2   

Selimiye Kışları Kapılarının Kitâbeleri-1

   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

 Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi

 Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi

  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi

  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri

  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz