kitabeler.gif

Zühtü Paşa Camisi Kitâbesi

3a.jpg

Kitâbe

İmâmü'l-müslimîn Abdülhamîd Hân-ı cihân-bâri’in
Olundu sâye-i şâhânesinde bu eser itmâm
Semiyy-i fahr-i âlem Hazret-i Zühdî Efendi'nin
İmâd-ı dîne vermiştir esâs-ı zuhd-ü istihkâm
Ederdi arzû bir camiin inşâsını dâim
Muvaffak eyledi ol zât-ı pâki Kâdir-i allâm
Çıkardım çâr-yârın himmetiyle Hakkiyâ târîh
Bu câmi'de namaz kılsın gelüb çok haşre dek islâm
1301

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Cihanı yaratanın Halifesi Abdülhamid Han’ın
Muhteşem sayesinde bu eser tamamlandı
Fahr-i âlem (Hazret-i Muhammedin adaşı) Hazret-i Zühdî Efendi’nin
Dinin direğine, dünya nimetlerinden korunma temelini vermiştir
Her zaman bir cami yaptırmayı isterdi
Her şeyi bilen kudretli Allah o temiz kişiyi başarılı kıldı
Tarih çıkardım O dört dostun (*) yardımıyla Hakiyâ
Müslümanlar mahşere kadar gelip bu camide namaz kılsınlar
1883

Zühtü Paşa Camisi

IMG_4107.JPG

Zühtü Paşa Camisi Kızıltoprak’ta Bağdat Caddesi bitişiğindedir. Camiyi yaptıran Sultan İkinci Abdülhamit devri Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Ahmet Zühtü Paşa’dır. Kapısınraki kitabeden 1883 yılında, Okul ile birlikte yapıldığı anlaşılmaktadır.
Duvarları kârgir ve kubbesi ahşaptır. Ahmet Zühtü Paşa ve ailesinin kabirleri camisinin yanındaki hazirededir. .

IMG_4110.JPG

Caminin arkadan görünümü.

IMG_4099.JPG

Caminin Bağdat Caddesi tarafındaki avlu giriş kapısı.

IMG_4103.JPG

Caminin avlusundaki şadırvan.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz