kitabeler.gif

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi

Okul Kitabe-800.jpg

Kitâbe

Zıll-ı Hâk Abdülhamîd Hân-ı hilâfet-perverin
Mülk-i feyz-âbâd-ı irfan eylemekdir matlabı
Pey-rev oldu ol Süleymân-ı zamanın azmine
Âsâfı kıldı binâ bu dâr-ı irfân mektebi
Baş eğer târîh-i Muhtâr'a belîgân-ı zaman
Matlab-ı ilm-ü edebdir Zühdî Paşa Mektebi
1306

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Hilâfeti koruyan, Allahın gölgesi Abdülhamid Han
Amacı ülkeyi bilim ve feyizle doldurmaktır
Süleyman zamanının büyüklüğünü izledi
Veziri, bu bilimin mekânı okulu yaptı
Doğru zaman Muhtar’ın tarihine baş eğer
Zühtü Paşa okulu ilim ve terbiye yeridir
1896

Zühtü Paşa İlkokulu

1.jpg

Zühtü Paşa ilkokulu Kızıltoprak’ta Bağdat Caddesi bitişiğindedir. Okulu yaptıran Sultan İkinci Abdülhamit devri Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Ahmet Zühtü Paşa’dır. Kapısınraki kitabeden 1883 yılında, Cami ile birlikte yapıldığı anlaşılmaktadır.
Duvarları kârgir ve çatısı ahşaptır. Ahmet Zühtü Paşa ve ailesinin kabirleri camisinin yanındaki hazirededir.
Günümüzde ilkokul olarak hizmet veren binada yaklaşık 570 öğrenciye eğitim verilmektedir.

IMG_4091.JPG

IMG_4093.JPG

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz