kitabeler.gif

Alman Çeşmesi Kitâbesi

1-Alman-800.jpg

2-Alman-800.jpg

3-Alman-800.jpg

4-Alman-800.jpg

5-Alman-800.jpg

6-Alman-800.jpg

7-Alman-800.jpg

8-Alman-800.jpg

Kitâbe

Hânedân-ı âli Osman mühibb-i âlîsi
Zîver-i iklil-i haşmet Kayser âlî-tebâr
Yâ’ni Alman imparatoru hükümdar-ı güzîn
Hazret-i Vilhelm-i sânî kâmran-ı rûzigâr
Pâdişâh-ı âli Osmân-ı ziyâret kasd edüb
Mukaddemiyle eyledi İstanbul-u pirâyedâr
Bu mülâkat-ı muhabbet-perveri tezkâr içün
Eyledi bu çeşme-sârı sâha-pirây-ı karâr
Sû-be-sû cârî olan âb-ı safâ teşkil eder
Âb-ı sâfi-i musâfata misâl-i âb-dâr
Vakfegir-i hayret eyler çesm-i ehl-i dikkati (zernigâr)
Tarz-ı inşasındaki hüsn-ü bedi’ zernigâr
Rükn-i akvâ-yı hayat oldukca âb-ı cân-fezâ
Pâyidâr olsun bu te’sis-i muhabbet-üstüvar
Bî-bedel tarihi cârîdir lisân-ı lüleden
Oldu bu çeşme mülâkâta ne dilcû yâdigâr
1316

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Yüce Osmanlı hanedanının yüce heybetlisi
Kayser haşmetinde süslü taçlı, yüce soylu
Yani Alman imparatoru, seçkin hükümdar
İkinci Wilhelm hazretleri, hızla isteğine kavuşan
Yüce Osmanlı’nın padişahını ziyaret etmek isteyip
Gelişiyle İstanbul’u süslerle bezedi
Bu görüşme ve sohbet seveni anmak için
Burayı süsleyen bu çeşmeyi yaptırdı
Her tarafa akmakta olan temiz suyu içerir
Temiz suyu taze olarak verir
Duranlar hayret eder dikkatli gözlerle
Yapım tarzındaki altın yaldızlı güzelliği
Sağlamlığı ve gücü yaşadıkça suyu ferahlık verir
Güvenli görüşmenin bu tesisi kalıcı olsun
Benzersiz tarihi akar lülenin dilinden
Bu çeşme görüşmeye ne güzel armağan oldu
1898

Alman Çeşmesi

Alman-Cesme-Uzaktan.jpg

Alman Çeşmesi, Sultanahmet Meydanı'nın kuzey ucunda bulunan ve çevresindeki diğer tarihi eserlere göre oldukça yeni ve farklı bir şekle sahip olan çeşmedir. Alman İmparatoru Kayser İkinci Wilhelm'in 19 Kasım 1898 tarihindeki İstanbul'u ikinci ziyaretinin hatırası olarak Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamit'e hediye edilmiştir. Doğal olarak bu hediye karşılıksız kalmamış, İkinci Wilhelm bu ziyaretinde İstanbul-Bağdat Demiryolu inşasının Alman firmalara verilmesi sözünü almıştır. 1889 yılındaki ilk ziyaretinden Osmanlı ordusuna Alman tüfekleri satın alması sözüyle dönmüştü.

Alman-Cesme-Yandan.jpg

Çeşmenin planlarını Kayser'in özel danışmanı olan Mimar Mark Spitta çizmiş, yapımını Mimar Schoele üstlenmiştir. Ayrıca Alman Mimar Carlitzik ve İtalyan Mimar Joseph Antony de bu projede çalışmışlardır. Çeşmenin tüm parçaları Almanya'da hazırlanmış ve parçalar halinde İstanbul'a getirildikten sonra Alman heyeti tarafından önce At Meydanı'nı ağaçlandırma çalışmaları yapılmış ardından da çeşme bugün bulunduğu yerde birleştirilmiştir. Çevre düzenlemesinden çeşmenin kanalizasyon giderine kadar yapılan tüm işlerin masrafları İkinci Wilhelm tarafından karşılanmıştır. Çeşmenin, Sultan İkinci Abdülhamit'in 1 Eylül 1900 tarihindeki 25. cülus töreninde açılması planlanmış ancak bu tarihe yetiştirilemeyince çeşme, İkinci Wilhelm'in doğum günü olan 27 Ocak 1901 günü görkemli bir törenle açılmıştır.

Çeşmenin sekizgen mermer kaidesinin, merdivenli olan güney yüzü dışında diğer her bir yüzünde oymalarla süslenmiş döküm musluklar ve bunların geniş mermer yalakları bulunur. Musluklar, muslukların takılı olduğu levhalar, kubbe çemberi, sütun kaideleri ve başlıkları Alman üslubunda kabartma nakışlı tunçtan yapılmıştır. Güney tarafından sekiz basamaklı merdivenle çıkılan bir platform, sütunların ortasında kalan mermer su haznesinin çevresini dolaşır. Platformun içinde yedi tane sabit mermer kanepe bulunmaktadır, zemininde ise mozaik süslemeler vardır.
Çok iyi bir işçilikle kaliteli malzemelerden inşa edilen sekizgen biçimdeki çeşme sekiz yeşil sütunun taşıdığı bakır kaplı açık yeşil renkte bir kubbeye sahiptir. Kubbenin içyüzü altın mozaiklerle kaplanmış ve bu yüzde bulunan sekiz madalyondan dördünün içine yeşil zemin üstüne Sultan İkinci Abdülhamit'in tuğrası, diğer dördünün içine de Prusya mavisi üstüne İkinci Wilhelm'i temsilen üzerinde taç bulunan "W harfi ile altına "II" rakamından oluşan imparatorluk arması, gene mozayik ile işlenmiştir. Kubbeyi taşıyan kemerlerin dış yüzleri mozayiklerle süslenmişken iç yüzünde Hattat Mehmed İzzet Efendi'nin sülüs hattıyla Ahmed Muhtar Efendi'nin sekiz beyitlik manzumesi her kemere bir beyit denk gelecek şekilde yer almaktadır.

 

Alman-Cesme.jpg

Çeşmelerden birinin görünümü.

Alman-Cesme-Gobek.jpg

Su haznesi ve Alman İmparatorunun yazısı..

Alman-Kubbe.jpg

Çeşmenin kubbesinin içeriden görünümü..

Alman-Tugra.jpg

Kubbenin içindeki Sultan İkinci Abdülhamid'in tuğrası..

 

Alman-Kartal.jpg

Kubbenin içindeki Alman İmparatorunu simgeleyen kartal sembolü..

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz