kitabeler.gif

Ümmü Gülsüm Çeşmesi Kitâbesi

Kitabe-780.jpg

Kitâbe:

Sadr-ı esbâk İbrâhim Paşa vâlidesi ehl-i hayr
Ümmü Gülsüm Hanım'ın maksadı rızâ idi hemân

Sâye-i şehin-şâhda bünyâd eyledi bu çeşmeyi
Hayr ile yâd eylesünler su içib leb-i teşnegân

De düşüb dikkatle ben de söyledim târihini
Kıldı nâsa Ümmü Gülsüm âb-ı hayvânı revân

1233

Anlamı:

Eski sadrazam İbrahim Paşa’nın hayır sahibi annesi
Ümmü Gülsüm Hanım’ın amacı hemen yapmaktı

Padişahın sayesinde bu çeşmeyi canlandırdı
Susamışlar bol su içip hayır ile ansınlar

Ben de güzel düşürüp dikkatle söyledim tarihini
Ümmü Güsüm halka dirilik veren suyu akıttı

1817

Ümmü Gülsüm Çeşmesi

Cesme Onden.jpg

Çeşmenin önden görünüşü.

Üsküdarda Atîk Valide camisinin alt tarafında Çavuş Dere Caddesi ile Tekke Arası sokağı birleşiminde bulunmaktadır. Çeşme, “Acı Çeşme” adıyla da anılmaktadır.
Talik yazı ile üç satıra, mermer üzerine hakkedilmiş olan kitâbesinin tarih beyti şudur:

«De» düşüp dikkatle ben de söyledim târihini
«Kıldı nâsa Ümmü Gülsüm âb-ı hayvânı revân»
1233 (1817 M.)

Tarih Kitabesi.jpg

Alinlik.jpg

Çeşmenin kitâbesi ve taç süslemesi.


Çeşmenin üzerinde bir tuğra ile [bismillâh eş-şâfî] Anlamı: [Şifa veren Allah’ın adıyla] ve alt tarafında ['aynen yeşrebû bihâ ibâdullâhı yufec-cirûnehâ tefcîrâ]  Anlamı: [Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar (insan / 6)] âyeti ile daha alt tarafında yapım tarihi yazılıdır:

Ayet.jpg

Ayet kitâbesi.


Çeşmeyi yaptıran Sultan İkinci Mahmud Han zamanında Yeniçeri Ağalığından sadrazam olmuş ve 1221 (1805 M.) tarihinde ayrılıp beş ay sonra serdar olan İbrahim Hilmi Paşa’nın annesidir.
Kesme taştan yapılmış haznesinin cephesi mermerle kaplanmış olan çeşme, daima akan lülesiyle oradan geçenlere hazin bir ninni söylemektedir.

Cesme Sagdan.jpg

Çeşmenin sağ tarafı ve sağındaki küçük çeşmenin.görünümü.


Çeşme üç cepheli olup, orta bölümde saçak hizasında iki iri akantüs yaprağı arasında, içi boş oval bir madalyon bulunmaktadır. Üç satırlık kitabesinin iki yanında S kıvrımları biçiminde düzenlenmiş akantüs yapraklaRI bulunmaktadır.
Ayna taşı yumurta biçiminde kabartma şekilli ve etrafı oymalı bir çerçeve ile çevrilmiştir. Kitabenin üzeri de mermerden oyulmuş bir taçla süslenmiştir ve ortasına, bir tuğra yerleştirilmiştir.
Ayna çerçevesinin üzerine kitabe oturtulan kornişinin iki başında zarif birer mermer kürecik vardır. Görünüşü sevimli, üslûbu Türk rokokosudur.

Cesme Soldan.jpg

Çeşmenin sol tarafından görünümü ve solundaki küçük çeşme.


Silmenin üstünde iki yanda enginara benzeyen süslemeler bulunmaktadır. İki sütun arasında, dikdörtgen bir çerçevenin içinde bulunan ayna taşı içinde, "Aynen yeşrabu bihâ ibâdullahi yüfeccirûnehâ tefcîrâ" ayeti bulunmaktadır.

Umm Glsm Eski.jpg

Çeşmenin 1940'lı yıllardaki görünümü.


Altında oval madalyon ve üstünden çıkan dokuz yapraklı kabartma görülmektedir. Madalyonun içinde ibriğe benzeyen bir kabartma bulunmakta ve bu ibriğin içerisinde de "Maşallah, Bismillah, Es-sâkî" kelimeleri okunabilmektedir.
Çeşmenin musluğu üzerindedir ve teknesi sağlamdır, iki yan cephede saksı içinden çıkan akantüs kabartmaları bulunmaktadır. Muslukları da oval bir çerçevenin ortasından çıkmakta olup tekneleri sağlamdır.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Silahtar Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Ahmet Duvar Çeşmesi Kitâbesi Ali Bey Çeşmesi Kitâbeleri

Arap Camii, Âdile Sultan Şadırvanı Kitâbesi

Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Camii Kitâbesi Ortaköy, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Bezmiâlem Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbeleri Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Kandilli, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Paşa Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz