kitabeler.gif

Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi Kitâbesi

Nasuh Efendi Cesme Kitabesi-800.jpg

Kitâbe

Âsaf-ı âzam Hasan Paşa cenâb-ı zü'l-kerem
Yapdı bu aynı olub tevfîk-i Hak âna refik
Dedi târihin Zamîrî dil döküb âb-ı revân
Hemçü Zemzem akdı beyt-i Hakk'a bu âb-ı rahîk
1117

 

Kitâbenin Günümüz Türkçesi ile Anlamı:

Asaletli büyük vezir Hasan Paşa cenapları
Allah’ın yardımı ile ona yoldaş olarak yaptı burayı
Zamîrî, tarihini söyledi akar su gibi anlatarak
Zemzem gibi aktı Kâbe’ye bu temiz su
1705

Doğancılar, Hasan Paşa Çeşmesi

Nasuh Efendi Cesme-1.jpg

Doğancılar Meydanı'nda Hazret-i Nasûhî'nin gömülü bulunduğu türbe ve yanında bir tekke camisi vardır. Bu tekke 1863 yılında ve Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin saltanatı zamanında yenilenerek tamir edilmiştir. Dergâhın yanında bir çeşme bulunmaktadır.

Üsküdar, Doğancılarda Nasûhî tekkesi camiinin avlu kapısı dışında, ana cadde üzerindedir. Üstü örtüsüz, beton sıvalıdır. Adi taş ve çimento harçla yapılmış olan haznesinin yüzü kesme taşla kaplanmıştır. Teknesi mermerden, küçük bir el tası şeklindedir. Kemerinin üzerine yerleştirilmiş olan kitâbesi güzel bir sülüs yazı iledir. Tarih beyti aynen şöyledir:

Nasuh Efendi Cesme-4.jpg

«Hemçu zemzem akdı beyt-i Hakk’a bu âb-ı rahîk»
1117 (1705 M.)

Nasuh Efendi Cesme-2.jpg
Kitabenin nâzımı Zamirî İsmail Efendi, Sultan Üçüncü Mustafa devrinde yaşayan şairlerdendi. Çeşmeyi yaptıran Damat Moralı Hasan Paşa 1115 (1703 M.) tarihinde sadrazam olmuştur. Bir sene sonra azl edilmiş ve İzmit’te ikamete memur edilmiştir. Silâhtarlık, Mısır valiliği, Bursa, İzmit mutasarrıflığı, Boğaz, Sakız muhafızlığı yapmış; Halep, Konya valiliklerinde ve rikâp kaymakamlığında bulunmuş, tekrar Mısır, sonra Şam Trablusu Rakka valiliklerine gönderilmiş ve 1125 (1713 M.) yılında ölmüştür.

Nasuh Efendi Cesme-3.jpg

Çeşmenin 1940 yılındaki eski bir görünümü..

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz

 _______________________________________________________________________________________

Kitâbeler:

Kandullu, Sultan Birinci Mahmud Çeşmesi Kitabesi Alman Çeşmesi Kitâbesi

Doğancılar Maksemi Kitâbesi Zühtü Camii Kitâbesi

Zühtü Paşa İlkokulu Kitâbesi Kapalı Çanşı Kitâbesi

Aziz Mahmud Hüdâî Çeşmesi Kitâbesi Bereketzade Çeşmesi Kitabeleri

Galata Kulesi Kapı Kitâbesi Mihrişan Vâlide Sultan Çeşmesi Kitâbesi

Şehzade Mustafa Çeşmesi Kitâbesi Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi Kitabesi Yûşâ Camisi ve Türbesinin Kitabeleri

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-5 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-4

Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-3 Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-2

   Selimiye Kışlası Kapılarının Kitâbeleri-1   Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi Kitâbesi

Sultan Üçüncü Mustafa (İskele) Camisi Kitabesi Nusretiye Camisi Muvakkıthanesisi Kitabesi

  Nusretiye Camisi Sebili Kitabesi  Teşvîkiye Câmi-i Avlusundaki Nişan Taşları Kitâbeleri

  Miskinler Tekkesi Çeşmesi Kitâbesi  Yeni Valde Camii Kitâbeleri

  Teşvikiye Camii Kitâbeleri  Bostancı Derbendî Namazgâhı Çeşmesi Kitâbesi

  Küçük Selimiye Camii (Çiçekçi Camii) Kitâbesi 

  Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kitâbesi

  Emirgân Meydan Çeşmesi Kitâbeleri,   Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitâbesi

  Karaca Ahmed Sebili ve Türbesi Kitâbesi,   Rıza Paşa Çeşmesi Kitâbesi.

  Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ve Kitâbesi,    Ayrılık Çeşmesi Kitâbesi

   Hacı Beşir Ağa Sütun Çeşmesi Kitâbesi,   Zevkî Kadın Çeşmesi Kitâbesi,

   Çinili Cami Cümle Kapısı,   Eyüp Sultan Türbesi Dış Duvarındaki Kitâbe,   Topkapı Sarayı Kubbealtı,

   Başkadın Meydan Çeşmesi,   Cihangir Camii,   Azap Kapısı Camii Kitâbesi,   Baba-Oğul Çeşmesi Kitâbesi,

   Karaki Hüseyin Ağa Camii,   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Mescidi,

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi,   Molla Aşkî Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Kitâbesi,

   Davud Paşa Camii Kitâbesi,   Mahmud Paşa Camii Cümle Kapısı İki Yanındaki Kitâbeler,

   Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan Duvar Çeşmesi,   Ayazma Camii Çeşmesi    Mîmar Sinan Türbesi,

   Bursa Tekkesi (Arpacılar) Camii Kitâbesi,   Şemsi Paşa Camii Kitâbesi


vg_bilgisayarda.jpg

kitabeler_kucuk.gif

Bu bölümde çeşitli Osmanlı devri kitabelerinden örnekler sunulacaktır.
Bu kitabelerin bazılarının okunuşlarını da ayrıca vermekteyiz.
Hatalı okumalarımız olursa iletişim sayfamızdaki e-posta adresinden bilgi vermenizi önemli rica ederiz. Ayrıca, kitabelerin bulunduğu Osmanlı eseri hakkında da bilgiler verilecektir. Bu sayfamızda İstanbul'un kaybolan camileri hakkında da bilgiler vermekteyiz.


© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz