kitap.jpg

Kapak-1.jpg

BÖLÜM-10

İstanbul'n Surları

Deniz Duvarları

Sepetçiler Köşkü.

Sepetçiler Köşkü’nden Yedikule yakınında bulunan Mermer Kule’ye kadar yaklaşık [8] kilometredir. Bu duvarı görmek için ya denizden kayık ile gitmek ya da karadan demir yolunu izlemek gerekir. Gülhane iç duvarlarının Haliç’e ulaştığı noktada Sepetçiler Köşkü bulunur. Bunun yakınında da kayıkhane vardır. Bu kayıkhanelerde birçok eski hünkâr kayıkları bulunur.

Sur-11 Saray Brnu.jpg

Saray Burnu.

Burada izlemeye değer bir kadırga vardır ki [Ceneviz ve Venedik] tarzında yapılmıştır. Bunu izleyen Odun Kapısı vardır. Sarayburnu’nu dönünce duvarlar yükselir ve bu duvarların önünde ve hemen deniz seviyesinde bir odunluk bulunur. Sonra Değirmen Kapısı adında küçük bir kapı gelir. Bunu izleyerek Gülhane Bahçesi gelir ki dört yüksek kemer üzerine ustaca yapılmıştır. Bu ayakların birinde bir çeşme vardır ki Rumlar [Sotiruz] Ayazması adıyla anmaktaydılar. Bundan sonra İncili Köşk kalıntısı gelir. Bunun üstünde Gülhane Köşkü ve daha uzakta Ayasofya ve Adliye Nezâreti görülür. Sonra Ahır Kapı’ya ulaşılır. Ahır Kapı’nın doğusunda dikdörtgen şeklinde bir rıhtım vardır. Eni [120] metre kadardır ki buna [Balıkhane İskelesi] derler. Bunu izleyen fenerin ortasında eski duvarlara rastlanılır ki bunların tabanlarında çok güzel mermerler vardır. Burada üç eski kapı görülür. Bu üç kapıdan sonra deniz kıyısında bir kapı daha vardır. Bu kapının üstünde beyaz mermerden yapılmış bir bina vardı ki üç kemerden oluşmuş ve pencereli olup [Marsellus la-Omunomani] adıyla bilinmekteydi. Bu eser, eskiden taş içine kazınmış iki aslan ile süslenmişti. Bugün demiryolu yapımıyla tümüyle kaybolmuş ve iki aslan ise müzeye götürülmüştür. Bundan sonra Çatladı Kapı gelir. Burada duvarların dışında bir kaç Osmanlı eviyle bir de cami bulunur. Bu kapı ile iskelenin [Jülyen] kapısı olduğu sanılmaktadır ki milattan önce [361] yılında yapılmıştı ve şehrin bir ticaret kapısıydı.

Sur-14.jpg

Deniz duvarlarından bir bölüm.

Bundan sonra iki tarafı iki sütun ile çevrili bir kapı daha vardır ki günümüzde kapalıdır. Sonra [Kumkapı] denilen küçük kapıya ve buruna ulaşılır ki bu kapı [Eski Sofya] kapısı yakınındadır.

Sur-12jpg.jpg

Topkapı Sarayı ve deniz duvarlarının bir bölümü.

Buradan sonra [Yenikapı] ya ulaşılır. Bu kapı dört köşe şeklinde eski iki kule ile çevrelenmiştir. Birinin ismi [Belizer] kulesiydi.
İşte burada Yenikapı Limanı vardır ki günümüzde Marmara’nın işlek bir limanıdır. Buradan itibaren duvarlar hemen tümüyle kaybolur. Yeni Mahalle adındaki Hıristiyan mahallesinin evleri bu duvarları örtmüştür. Bundan sonra [Lânga] bostanları görülür ki bu bostanlar [eski Teodos] limanının yerindedir. Burasını [Likus] suyu doldurmuştur. Bundan sonra duvarlar eskiden beri [Sent Emilyan] kapısı denilen Davut Paşa Kapısı’nı izleyerek Samatya Kapısı’na kadar gelir. Kumsal anlamında olan [Pesamus] yani Samatya’da duvar dışında küçük bir liman vardır ki burada bir vapur iskelesi bulunur. Sonra zelzeleden devrilmiş ve harap olmuş duvarların deliklerinden [Narlı Kapı] ve Yedikule mahallesinin evleri görülür. Burada mermerden dikdörtgen şeklinde bir kuleye ulaşılır ki hemen tümü harap bir durumdadır. Bundan sonra da kara duvarlarının bir ucuna ulaşılır. Burada [Mermer Kule] denilen kule bulunur. Bu kulenin temeli Marmara suları içindedir. Bu kulenin gerek temelinin sağlamlığından ve gerek çok güzel korunmuş olmasından dolayı buraya kadar gördüğümüz harabelerle bir zıtlık oluşturur.

Sur-13 Yedikle.jpg

Yedikule'nin içerisinden görünümü.

Gelecek Bölüm:

Kara Duvarları

____________________________________________________________________________________

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 9)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 8)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 7)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 6)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 5)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 4)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 3)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 2)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 1)

Eski İstanbul (Bölüm 28) SON Eski İstanbul (Bölüm 27)

Eski İstanbul (Bölüm 26) Eski İstanbul (Bölüm 26) Eski İstanbul (Bölüm 25)

Eski İstanbul (Bölüm 24) Eski İstanbul (Bölüm 23) Eski İstanbul (Bölüm 22) Eski İstanbul (Bölüm 21)

Eski İstanbul (Bölüm 20) Eski İstanbul (Bölüm 19) Eski İstanbul (Bölüm 18) Eski İstanbul (Bölüm 17)

Eski İstanbul (Bölüm 16) Eski İstanbul (Bölüm 15) Eski İstanbul (Bölüm 14)

Eski İstanbul (Bölüm 13) Eski İstanbul (Bölüm 12) Eski İstanbul (Bölüm 11)

Eski İstanbul (Bölüm 10) Eski İstanbul (Bölüm 9)

Eski İstanbul (Bölüm 8) Eski İstanbul (Bölüm 7) Eski İstanbul (Bölüm 6)

Eski İstanbul (Bölüm 5) Eski İstanbul (Bölüm 4) Eski İstanbul (Bölüm 3)

Eski İstarbul (Bölüm 2) Eski İstarbul (Bölüm 1)   Nusretiye Camisi

   İstanbul Namazgâhları-6   İstanbul Namazgâhları-5   İstanbul Namazgâhları-4

   İstanbul Namazgâhları-3   İstanbul Namazgâhları-2   İstanbul Namazgâhları-1

   Yeni Cami Hünkâr Kasrı   Cami Alemleri   Sadaka Taşları

   Eb-ced Hesabı ve Tarih Düşürme   Sıbyan Mektebleri

   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 3)   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 2)

   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 1)


Çeşitli Konular

Bu bölüm çeşitli tarihi konulara yer verilecektir. İlk olarak zaman içerisinde bütün İstanbul'daki tarihi eserlin tahrib olmasına sebep olan "İstanbul Depremleri" yazısı verilmiştir.

© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz