cesitli_konular.gif

                İSTANBUL'UN NAMAZGÂHLARI-3

 Namazgah Melling.jpg

  Kervan Yolu üzerinde bir namazgâh ve çeşmesi (Melling). Kaynak:Türk Sanatı Tarihi : Prof. Dr. Celâl Esat Arseven, Maarif Vekâleti Yayınları,

SİLÂHŞÖR AHMED BEY (AYŞE HÂTUN) NAMAZGÂHI

Silahşör Ahmed Bey Namazgâhı..

   Üsküdar'da Çiçekçi semtinde, Harem İskelesi Sokağı ile Tıbbiye Caddesi'nin birleştiği köşede Silâhşör Ahmed Bey tarafından vakfedilen bir namazgâh bulunmaktadır. Ayşe Hanım Namazgâhı olarak da bilinen bu namazgâh çok iyi durumdadır.
   Hemen yakınındaki Küçük Selimiye Camii’nin (Çiçekçi Camii ya da Çiçekçi Camii Tekkesi olarak da bilinmektedir) 2015 yılında onarımına başlanılması nedeniyle bu namazgâhta bir çadır kurulmuş ve vakit namazları ile Cuma namazları bir süreliğine burada kılınmıştır. Onarımın sona ermesinden sonra namaz çadırı kaldırılmıştır.
   Küçük Selimiye Camii, Sultan Üçüncü Selim’in bu semtte yaptırdığı Selimiye Camii’nin tekkesi olarak inşâ edilmiştir. Bir    Nakşi Bendî tekkesi olarak kullanılan Selimiye Tekkesi 1823’ten sonra harâb olmuş ve Sultan İkinci Mahmud tarafından 1834-1836 yıllarında bugünkü haliyle tâmir ve ihyâ edilmiştir. 1925 yılında tekkelerin kapatmasından sonra cami olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

Ayse-2.jpg

Çiçekçi Camii onarılırken namazgâhta bir çadır kurulmuş ve cami namazları burada kılınıyordu..


  Namazgâhın Vakfiyesinden öğrenildiğine göre bu namazgâh Velî Ayşe Hanım'a izafeten 1767 yılında Silahşör Ahmed Bey tarafından yaptırılmıştır.
   Çimenlik bir alanda bulunan namazgâhın çevresi parmaklıkla çevrili olup, yola göre biraz yüksektir. Namaz kılma alanı dikdörtgen şeklinde betonla kaplanmıştır. Bunun kıble yönünde çift taraflı bir kıble taşı vardır.
   Bu çift taraflı kıble taşının yeri zaman içerisinde birkaç kez değiştirilmiş ve bir ara her iki yanına mezar taşlarından sökülmüş birer adet mermer sarık eklenilmiştir. Günümüzde Üsküdar belediyesi tarafından yeniden düzenlenmiş olan namazgâhdaki sarık şeklindeki mezar taşları da kaldırılmıştır.
   Mezar taşı biçimindeki Kıble taşının yüksekliği 117cm, alt tarafındaki dar yeri 37cm ve üst tarafındaki geniş yeri ise 55cm’dir. Kıble taşı günümüzde yeşil renktedir ve üzerindekiyazılar ile süslemeler altın yaldızla boyalıdır.
   Tepeliği üçgen biçimindedir ve ucunda lale motifi bulunur. Barok-Rokoko üslûbundaki Kıble taşının iki yüzünde de kitâbe bulunur.

Ayse-3.jpg

Namazgâhın diğer bir görünümü..


  Taşın ön yüzünde; “Bismillahir-rahmanir-rahim Küllemâ dahâle aleyhâ zekerriyyel el-mihrâb 1181” yazılıdır. Arka yüzde ise: Sahib'ül hayrât Merhûme valîyettû Âyişe hâtûn rûhu şerefine fâtihâ mukaddes ola âmin” cümlesi okunmaktadır.


  Ayse-4.jpg  Ayse-5.jpg

Kıble taşının her iki taraftan görünümü..


  Namazgâhın yanındaki sokağın karşısında eskiden bulunduğu Çiçekçi Kahvesi bulunuyordu. Bu kahve Üsküdar'ın en önemli uğrak yerlerinden biriysiydi. Günümüzde burada bir taksi durağı bulunmaktadır.
   Bunun hemen yanında ise Selimiye külliyesinin çeşmesi bulunmaktadır. Üzerinde bir kitâbesi bulunan bu çeşme Selimiye Camii ile birlikte Sultan Üçüncü Selim tarafından H.1217 (M.1802) yılında mermerden inşâ ettirilmiştir. Tek musluklu olan çeşmenin arkasında büyükçe bir su deposu vardır. Haznesi, kesme taş, tuğla ve horasan harçla örülmüştür. Çeşme yüzü mermerdendir. Ayna taşının ortasındaki yumurta biçimi etrafı dantelli bir kabartma ile üst kenarına yerleştirilmiş çerçeve nedeniyle, bir vazo şekline benzetmiştir. İki adet oluklu zarif sütun üzerine oturtulan on mısralık bir kitâbesi bulunur.

Ayse-6.jpg

Sihahşör Ahmed Bey namazgâhının karşısındaki Sultan Üçüncü Selim Çeşmesi.

  (Gelecek yazı: İstanbul'un Namazgâhları-4

________________________________________________________________________________________

İstanbul Namazgâhları-2

İstanbul Namazgâhları-1

Yeni Cami Hünkâr Kasrı

Cami Alemleri

Sadaka Taşları

Eb-ced Hesabı ve Tarih Düşürme

Sıbyan Mektebleri

Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 3)

Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 2)

Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 1)

Elektronik Dünyazı Yazıları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Sitemizde yer alan "Elektronik Böcek" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer alan "Sivrisinek Kovucu" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer alan "LED Süsleri" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer ayan "LED'lerle İki Devre" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer ayan "LED'li Göstergeler" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

©2011- 2016 | H.Veysel Güleryüz


Çeşitli Konular

Bu bölüm çeşitli tarihi konulara yer verilecektir. İlk olarak zaman içerisinde bütün İstanbul'daki tarihi eserlin tahrib olmasına sebep olan "İstanbul Depremleri" yazısı verilmektedir.

© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz