cesitli_konular.gif

                İSTANBUL'UN NAMAZGÂHLARI-2

 Namazgah Melling.jpg

  Kervan Yolu üzerinde bir namazgâh ve çeşmesi (Melling). Kaynak:Türk Sanatı Tarihi : Prof. Dr. Celâl Esat Arseven, Maarif Vekâleti Yayınları,

ANADOLU HİSARI NAMAZGÂHI

Anadolu Hisari.jpg

Anadolu Hisarı (Güzelce Hisar).

   Anadolu Hisarı namazgâhı, Anadolu Hisarı’nın (Güzelce Hisar) güneyinde, Toplar Önü sokağında bulunmaktadır. Toplar Önü Namazgâhı olarak da bilinen bu namazgâh Anadolu Hisarı’nın inşası ile birlikte, bunadaki askerlerin namaz kılabilmeleri için inşâ edilmiştir.

Anadoluhisari Namazgahi.jpg

  Bilindiği gibi, Güzelce Hisar olarak da tanınan Anadolu Hisarı, Yıldırım Bayezid’in padişahlığı zamanında, İstanbul'un fethine hazırlamak ve Karadeniz yönünden Bizans'a gelebilecek gemileri ve askerî yardımları önlemek için inşa edilmiştir.
  Anadolu Hisarı, Göksu Deresi’nin boğaza ulaştığı ağız kısmının kuzey yönünde, deniz kıyısında inşâ edilmiştir.
Zamanla Göksu Deresi’nin taşıyarak getirdiği alüvyon Anadolu Hisarı’nın çevresindeki toprak seviyesinin yükselmesine ve düz bir alan meydana gelmesine neden olmuştur. Bu alana bir namazgâh inşa edilmeştir.
  Namazgâhın yapılpılış tarihi kesin olarak belirli değildir. Bazı tarihçiler Anadolu Hisarı ile beraber yapıldığını, bazıları İstanbul’un fethi sırasında inşâ edildiğini söylemekle beraber, namazgâhın 17. yüzyıla ait olması ihtimali daha kuvvetlidir.

Anadoluhisari Namazgah-1.jpg


  Oldukça büyük olan namazgâhın alanı 25m.x24m. boyutlarındadır. aoloz taş örgülü  olan Avlu duvarının kalınlığı 60 santimetre, yüksekliği ise 2 metredir.
  Herhangi bir yerinde bir kitâbesi bulunmayan bu namazgâh İstanbul'da günümüze kadar gelebilen mihraplı-minberli namazgâhtan birisidir. Anadolu Hisarı’nın Osmanlı devrinde bir askerî kale olması nedeniyle bu namazgâha Ordugâh Tipi denilmektedir.

Anadoluhisari Namazgah-2.jpg


  Taş mihrabı, minberi ve oldukça geniş bir alanı çeviren duvarları ile günümüze gelebilmiş namazgâhların belki de en iyilerinden biridir.
  3,30m.x2,26m. boyutmarında, kesme taştan inşa edilmiş bir mihrabı vardır. Mihrap nişi sivri kemerlidir.
Kesme taştan yapılmış sekiz basamaklı ve oldukça sade olan minberi 2,60m. yüüksekliğindedir.

    Anadoluhisari Namazgah-3.jpg  Anadoluhisari Namazgah-4.jpg

 

                      OKMEYDANI NAMAZGÂHI

Okmeydani-1.jpg


  Okmeydanı namazgâhı Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki Okçular Vakfı’nın içerisinde yer alan 1480 tarihli Okçular Tekkesi’nde bulunmaktadır.
  Fâtih Sultan Mehmed İstanbul’u kuşatıldığı günlerde, Otağ-ı Hümâyûn’unu Okmeydanı'nda kurmuş ve daha sonra da bu yeri «Meydân-i Tîr-Endâzân» (Okçular Meydanı) olarak vakfetmişti.
  Sultan İkinci Bâyezid'den başlayarak okçuluğa hevesli padişahlar, burada ok atmaya başladılar. Bunun sonucu olarak, burada bir de Okçular Tekkesi kurulmuştur.

Okmeydani-2.jpg


  Fâtih Sultan Mehmed bu meydanda bir de namazgâh kurdurmuştur. Sultan İkinci Bâyezid, kurduğu Okçular Tekkesi’ne bir mescid yaptırmış ve Sultan İkinci Mahmud da bunla bir minare eklemiştir.
  Tarihî kaynaklarda belirtildiğine göre Fâtih Sultan Mehmed'in donanması Haliç'e indiği zaman, bu namazgâhda şükran secdesine kapanılmıştır. Bu nedenle Okmeydanı namazgâhının İstanbul namazgâhları arasında ayrı bir yeri vardır. Eser mihraplı-minberli ordugâh namazgâhlarındandır.

  Okmeydani-7.jpg  Okmeydani-6.jpg


  Sadrâzam Gürcü Mehmed Paşa, H.1034 (M.1677) yılında buraya dokuz basamaklı taş bir minber koydurmuş ve bundan sonra da cuma ve bayram namazları devamlı olarak burada kılınmaya başlanılmıştır.
  1714 yılında Sultan Üçüncü Ahmed on basamaklı minberi yaptırmıştır.
  Gürcü Mehmed Paşa’nın namazgâhı onararak yenilemesiyle birlikte minberin girişindeki alınlığın içerisine bir de kitâbe eklenmiştir. Ancak zamanla harab olan namazgâhın kitâbesi de kaybolmuştur.
  Okçular Tekkesi’nin bulunduğu alanda günümüzde Okçular Vakfı bulunmaktadır. Vakfın kapsadığı alan içerisinde Okçular Namazgâhı ile birlikte bir de mescid yer almaktadır.

Okmeydani-4.jpg

  Okçular Vakfı'nın ok atma talim alanı.


  Namazgâhın mihrabı ve minberi vakıf tarafından tamamen yenilenmiştir. Hemen yanında ise okçuların talim yaptıkları geniş bir alan vardır. Mescidin ise, zamanla harab duruma geldiği için restore edilen Sultan İkinci Bâyezid’in inşâ ettiddiği mescid olduğunu sanmaktayız.

Okmeydani-5.jpg

  Okmeydanı Tekkesi'ndeki mescid.

  Fatih Sultan Mehmed bu meydan için "Üzerine hiçbir şekilde bina yapılmasın, hayvan otlatılmasın, Hıristiyan ve Yahudi sokulmasın!.. Eğer mümkünse üzerinden kuş bile uçurulmasın.." diye ferman çıkarmışsa da günümüzde cavarı binalarla dolmuştur.

  (Gelecek yazı: İstanbul'un Namazgâhları-3

________________________________________________________________________________________

İstanbul Namazgâhları

Yeni Cami Hünkâr Kasrı

Cami Alemleri

Sadaka Taşları

Eb-ced Hesabı ve Tarih Düşürme

Sıbyan Mektebleri

Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 3)

Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 2)

Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 1)

Elektronik Dünyazı Yazıları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Sitemizde yer alan "Elektronik Böcek" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer alan "Sivrisinek Kovucu" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer alan "LED Süsleri" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer ayan "LED'lerle İki Devre" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sitemizde yer ayan "LED'li Göstergeler" yazısını görüntülemek için buraya tıklayın.

©2011- 2016 | H.Veysel Güleryüz


Çeşitli Konular

Bu bölüm çeşitli tarihi konulara yer verilecektir. İlk olarak zaman içerisinde bütün İstanbul'daki tarihi eserlin tahrib olmasına sebep olan "İstanbul Depremleri" yazısı verilmektedir.

© 2011-2016 | H.Veysel Güleryüz