kitap.jpg

BÖLÜM-4

Mari Sütunu (Yılanlı Sütun)

Yilanli-1.jpg

Yılanlı Sütun.

Yunanlılar [Platese] savaşında galip geldikleri zaman İranlıların ordugâhında bulunan çok değerli mücevherler ile birçok süslü silahlar elde etmişlerdir. Bütün bu ganimetin çoğu Olimpiya’daki [Zeus] mabedi ile «Poseidon’a» sunulmuştu. Bundan başka [Delfi]’deki [Apollon] mabedi içine de çok büyük bir altın sehpa konulmuştur.

Yilanli-2.jpg

Yılanlı Sütun.

Tunçtan yapılmış olan bu sehpa birbirine sarılmış üç yılandan oluşan bir sütun üzerine konulmuş olup İran’a karşı birleşen Yunan soyundan otuz bir gurubun adı bu sütun üzerine yazılmıştı. Bu sehpa daha sonra Bizans imparatoru [Konstantin] tarafından İstanbul’a getirilmiş, [Hipodrom – At Meydanı’na] dikilmiştir. Sütunun dikildiği zemin çukurda kaldığı için çevresine bir duvar yapılmıştır. Sütunu oluşturan yılanların başları günümüzde bazı hırsızlar tarafından kopartılarak Yunanistan’a götürülmüş ve yalnız başlardan bir parçası bugün Müze-i Hümâyun’da (Arkeoloji Müzesi) bulunmaktadır.

Yilanli-3.jpg

Yılanlı Sütunun kaidesi.

 

Karışık Sütun (Örme Dikilitaş)

Orme Sutuun-1.jpg

Örme Dikilitaş.

Bu sütun [Hipodrom]’un sınırlarını belirlemek için yapılmış olup eski durumunda zirvesinden tabanına kadar bakır ile kaplanmış ve onun üzerine de altın ile yazılar varken, daha sonra bunlar kaldırılmıştır. [*]
[*]Her ne kadar şehrin kurucusunun adını taşısa da kimin yaptırdığı kesin olarak belli değildir. Yalnız 7. Konstantin tarafından bakımları yaptırılmış ve babası olan İmparator 1.  Basileios’un savaşlarını ve zaferlerini anlatan kabartma tasvirler eklenmiştir.  Mermer kaidesine de “7.  Konstantin,  Rodos şehrindeki dev anıtla rekabet edecek bir şaheser yarattı” yazdırmıştır.

Orme Sutuun-2.jpg

Örme Dikilitaş.


Örme Dikilitaş’ın bugün toprak seviyesinin altında kalan mermer kaidesinin diğer yüzünde ise 6 mısralık Yunanca bir yazı bulunmuktadır:  “Bu dört köşeli heybetli ve harika anıt,  zamanla harap olmuşken,  şimdi İmparator Konstantin ile devletin şanı olan oğlu Romanos tarafından önceki görüntüsüne oranla daha iyi duruma getirildi.  Bu bronz anıt hayranlık yaratmaktadır.”

Eskiden Örme Sütun’un en üstünde tunç bir küre ve sütun boyunca tunç kabartmalar olduğu bilinmektedir.  Ne yazık ki bunlar da gene (pek çok eser gibi)  [Latin İşkali]  sırasında,  para basmak amacıyla eritilmiştir.

Dikilitas Paskal Sebah 1865.jpg

Dikilitaşın 1865 yılındaki görünümü. Kaynak: Dersaadet Fotografçıları, Pascal Sebah.

Gelecek Bölüm

Ziyaret Anısı (Alman Çeşmesi)

____________________________________________________________________________________

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'n Eski Eserleri (Bölüm 3)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'n Eski Eserleri (Bölüm 2)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'n Eski Eserleri (Bölüm 1)

Eski İstanbul (Bölüm 28) SON Eski İstanbul (Bölüm 27)

Eski İstanbul (Bölüm 26) Eski İstanbul (Bölüm 26) Eski İstanbul (Bölüm 25)

Eski İstanbul (Bölüm 24) Eski İstanbul (Bölüm 23) Eski İstanbul (Bölüm 22) Eski İstanbul (Bölüm 21)

Eski İstanbul (Bölüm 20) Eski İstanbul (Bölüm 19) Eski İstanbul (Bölüm 18) Eski İstanbul (Bölüm 17)

Eski İstanbul (Bölüm 16) Eski İstanbul (Bölüm 15) Eski İstanbul (Bölüm 14)

Eski İstanbul (Bölüm 13) Eski İstanbul (Bölüm 12) Eski İstanbul (Bölüm 11)

Eski İstanbul (Bölüm 10) Eski İstanbul (Bölüm 9)

Eski İstanbul (Bölüm 8) Eski İstanbul (Bölüm 7) Eski İstanbul (Bölüm 6)

Eski İstanbul (Bölüm 5) Eski İstanbul (Bölüm 4) Eski İstanbul (Bölüm 3)

Eski İstarbul (Bölüm 2) Eski İstarbul (Bölüm 1)   Nusretiye Camisi

   İstanbul Namazgâhları-6   İstanbul Namazgâhları-5   İstanbul Namazgâhları-4

   İstanbul Namazgâhları-3   İstanbul Namazgâhları-2   İstanbul Namazgâhları-1

   Yeni Cami Hünkâr Kasrı   Cami Alemleri   Sadaka Taşları

   Eb-ced Hesabı ve Tarih Düşürme   Sıbyan Mektebleri

   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 3)   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 2)

   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 1)


Çeşitli Konular

Bu bölüm çeşitli tarihi konulara yer verilecektir. İlk olarak zaman içerisinde bütün İstanbul'daki tarihi eserlin tahrib olmasına sebep olan "İstanbul Depremleri" yazısı verilmiştir.

© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz