kitap.jpg

Kapak-1.jpg

BÖLÜM-8

Kız Taşı

Tız Taşı.

Bu taş [Bizans] zamanından beri Kız Taşı adıyla anılmaktadır.
Milattan sonra 381 yılında kayserlerden [Teodosyus] isimli imparator tarafından yaptırılarak dârül-fünûn (üniversite) bahçesine dikilip yerleştirilmiştir. Bu taşın yüksekliği [42] metredir. Gövdesi bazı konuları anlatan resim ve nakıştan ve dikili taşta olduğu gibi bir takım garip hayvansal şekilleri gösteren harf resimlere sahip değildir. Ancak başında devrini belirten ve güzel bir resme sahip dört köşeli [Roma] tarzında yapılmış bir başlık taşının köşeleri altında dört ana yönde, yani doğu, batı, güney, kuzey yönlerini belirleyen dört yönde yerleştirilmiş beyaz mermerden yapılarak tıraşlanmış birer kartal kuşu resmi vardı ki günümüzde kalıntısı görülmektedir,

kiztasi-2.jpg

Kız Taşı'nın diğer bir görünümü.

Bu üniversiteden eser kalmadığı gibi bu taş da daha sonra burada yapılan bir evin bahçesine konulmuştur. Sokaktan sadece baş tarafı görülmektedir. Alt tarafını çevreleyen bir duvar ile kuşatılmış olduğundan görülmesi mümkün değildir. Zelzelenin yaptığı tahripten zarar görmemesi ve her türlü tehlikeden korunması için demir çemberler ile tamir edilerek korumaya alınmıştır. Üzerinde:

Prinsipis hanc statuam Marciani cerne torumque ter voit quod Tatianusopus.

kiztasi-6.jpg

ibaresi yazılıdır. Avrupa yazarları bu taşa ait bazı garip anlatımlarda bulunmaktadırlar. Hatta ikinci [Jüstiniyen] süt kız kardeşinin orada eskiden bekâretini kaybetmiş olduğu bilgisini alması üzerine bu taşı kırmıştır.

kiztasi-4.jpg

Kız Taşı'nın üzt tarafı.

kiztasi-5.jpg

Kız Taşı'nın alt tarafındaki bir süsleme.

[Arkadiyus Sütunu]

Arkadiyus Sutunu-2.jpg

Günümüz de Arkadiys Sütunu'nn yalnızca kaidesi kalmıştır

Yedinci tepe üzerinde ve Aksaray civarında bulunan [Avrat Pazarı] adıyla tanınan yerin övünç nedeni ve süsü olan bu sütun günümüzde büyük bir duvar şeklinde görülmektedir. Onun da bir kısmı harap olmuş ve bir kısmı da toprağın dibinde çokazbirkısmıda üstünde kalmış bulunduğundan pek az kısmı görülmektedir. Bu güzel anıt kendi adına bağlı olarak [Arkadiyus] tarafından yaptırılmıştır. Bugün altı metreden ibaret olan bir bölümü kalmıştır. Kule aslında 35 metre yüksekliğinde olmak üzere yaptırılmıştır. Kule [Teodos] adındaki bir usta tarafından yarım kabartma yöntemiyle süslenmişti. Hakikaten izlenmeye değer olan bu kule miladın 740’nci yılının yirmi altıncı günü oluşan, korkunç bir zelzele sırasında yıkılmış ve toprak altında kalmıştır.

Arkadiyus Sutunu-5A.jpg

Arkadiyus Sütunu'nn bulunduğ alanın eski bir görünümü.

Mevcudukalmayanbugüzel sanat eserineaitolan bir oda, kulenin zemin katını tamamlamaktaydı. Odanın yanında 1/1 eğiminde olarak oldukça dik bir merdiven vardı ve kulenin içinde son buluyordu. Buradan diğer bir merdiven ile kuleye çıkılmaktaydı. Kulenin üst kısmından Marmara’yıve bütün İstanbul’u izleme olanağı vardı. Bu manzara insanları şaşkın ve hayran bırakmaktaydı.

Arkadiyus.jpg

Arkadiyus Sütun'nun bir canlandırması.

Gelecek Bölüm:

Sarnıçlar

____________________________________________________________________________________

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 7)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 6)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 5)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 4)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 3)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 2)

Sultan Ahmet Parkı ve İstanbul'un Eski Eserleri (Bölüm 1)

Eski İstanbul (Bölüm 28) SON Eski İstanbul (Bölüm 27)

Eski İstanbul (Bölüm 26) Eski İstanbul (Bölüm 26) Eski İstanbul (Bölüm 25)

Eski İstanbul (Bölüm 24) Eski İstanbul (Bölüm 23) Eski İstanbul (Bölüm 22) Eski İstanbul (Bölüm 21)

Eski İstanbul (Bölüm 20) Eski İstanbul (Bölüm 19) Eski İstanbul (Bölüm 18) Eski İstanbul (Bölüm 17)

Eski İstanbul (Bölüm 16) Eski İstanbul (Bölüm 15) Eski İstanbul (Bölüm 14)

Eski İstanbul (Bölüm 13) Eski İstanbul (Bölüm 12) Eski İstanbul (Bölüm 11)

Eski İstanbul (Bölüm 10) Eski İstanbul (Bölüm 9)

Eski İstanbul (Bölüm 8) Eski İstanbul (Bölüm 7) Eski İstanbul (Bölüm 6)

Eski İstanbul (Bölüm 5) Eski İstanbul (Bölüm 4) Eski İstanbul (Bölüm 3)

Eski İstarbul (Bölüm 2) Eski İstarbul (Bölüm 1)   Nusretiye Camisi

   İstanbul Namazgâhları-6   İstanbul Namazgâhları-5   İstanbul Namazgâhları-4

   İstanbul Namazgâhları-3   İstanbul Namazgâhları-2   İstanbul Namazgâhları-1

   Yeni Cami Hünkâr Kasrı   Cami Alemleri   Sadaka Taşları

   Eb-ced Hesabı ve Tarih Düşürme   Sıbyan Mektebleri

   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 3)   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 2)

   Tarihte İstanbul Depremleri (Bölüm 1)


Çeşitli Konular

Bu bölüm çeşitli tarihi konulara yer verilecektir. İlk olarak zaman içerisinde bütün İstanbul'daki tarihi eserlin tahrib olmasına sebep olan "İstanbul Depremleri" yazısı verilmiştir.

© 2011-2019 | H.Veysel Güleryüz