TRAC-TA2AJ.jpg

"Amatör Radyoculuk"

06-edremit-4.jpg

TRAC Edremit Şubesi.

Yirminci yüzyılın başında başlayan Amatör Radyo, en eski iletişim faaliyetlerinden biridir.
Amatör servisi, herhangi bir iletişim servisine göre en fazla sayıda lisanslı istasyona sahiptir.
Bu makale, Amatör Radyo’nun kendi kendine eğitim, iç iletişim ve teknik araştırma hizmeti olarak sürdürülmesinin ve yaygınlaşmasının nedenlerini açıklamaktadır.

 

AMATÖR RADYO

02-edremit-8.jpg

Temel amacımız, ilk olarak ulusal yönetimlerde Amatör Servisin kontrolundan sorumlu olanlara Amatör Radyo hakkında bilgi vermek ve ikinci olarak Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konferanslarına hazırlanan veya katılanlara Amatör Radyoyu tanıtmak ve Radyo spektrumunu kullanan herkesin yararına olacak şekilde Amatör Telsiz Servisinin nasıl işletileceğine karar verme sorumluluğu olan diğer hükümet delegelerine bilgi vermektir.

Amatör Radyo Servisi Nedir?

01.jpg

Amatör telsiz servisi, Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesine ekli Telsiz Yönetmeliklerinin resmi ifadesiyle:
"Amatörler tarafından, yani sadece kişisel amaçla ve maddi menfaati olmaksızın radyo tekniğiyle ilgilenen, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülen kendi kendine eğitim, ara iletişim ve teknik araştırma hizmeti." dir.
Amatör radyo pratiği yapanlar, yayınlarını teknik nitelikteki konularla veya kişisel nitelikteki açıklamalarla sınırlandırmalıdır. Amatör operatörlerin ruhsatlandırılmasına yönelik teknik niteliklerin oluşturulması ve istasyonlarının hangi koşullar altında faaliyet göstermesine izin verileceği, amatör telsiz hizmetinin faaliyet gösterdiği ülkelerin idaresine bırakılmıştır.
Genel olarak, ulusal düzenlemeler şu amaçlarla tasarlanmıştır:
(a) Amatör servisinin, özellikle acil durum iletişimlerinin sağlanması açısından, gönüllü ve ticari olmayan iletişim hizmeti olarak halka yönelik değerini kabul etmeli ve artırmalıdır;
(b) Amatörün radyo teknolojisinin ilerlemesine katkıda bulunma konusunda kanıtlanmış yeteneğini sürdürmek ve genişletmek;
(c) Amatör hizmetlerini hem iletişim hem de teknik alanlarda ilerletme becerileri sağlayan kurallar yoluyla teşvik etmek ve geliştirmek;
(d) Eğitimli operatörler, teknisyenler ve elektronik uzmanlarının amatör hizmetleri içerisinde mevcut miktarını çoğaltmak;
(e) Amatörün uluslararası saygınlığı geliştirme konusundaki eşsiz becerisini sürdürmek ve genişletmek.

Amatör radyo ne zaman başladı?

03.jpg

Radyonun kendisi gibi amatör radyonun başlangıcı, birkaç deneyci tarafından araştırılan temel fiziksel ve elektriksel olaylardan gelişti. Gilbert, Ampere, Volta, Faraday, Maxwell, Kelvin ve Cavendish bunlardan birkaçıdır.
Bir teorik fizikçi olarak yaptığı çalışmalarla bağlantılı olarak, 1887'de radyo dalgalarının ilk iletimini ve alımını elde etmek için, daha önceki deneycilerin, özellikle de Clerk Maxwell'in birikmiş bilgilerini kendisininkiyle birleştiren Heinrich Hertz, 1896'da radyo ileten ve almanın ilk pratik Hertzian dalga sistemini geliştirmek için çalışmalar yaptı. 1897'de 14 km'lik bir mesafe boyunca sinyalleri iletti ve 1898'de İngiltere'deki Dover ile Fransa'daki Wimereux arasında 137 km mesafede, iki yönlü kablosuz iletişim kurdu. Aralık 1901'de Newfoundland, St. John's'ta Marconi, İngiltere, Cornwall, Poldhu'dan Ambrose Fleming tarafından kendisine iletilen Mors harflerini aldı.
Böylece, 20. yüzyıl şekillenmeye başladıkça, yaşlı ve genç yüzlerce amatör deneyci, Atlantik ötesi kablosuz iletişimin gerçekleştiğine dair haberlerden heyecan duydu. Atalarının aştığı zorluklara rağmen, farkına dahi varılmadan ilk radyo amatörleri oluştu. Sonraki on yıl içinde yüzlerce verici ve alıcı inşa edildi ve 1914 yılına geldiğinde amatör radyo servisi dünyanın birçok yerinde ortaya çıktı.

Radyo amatörleri kimlerdir?

04-edremit-5.jpg

Lisanslı radyo amatörlerinin çoğunluğu erkek olmasına rağmen birçok ülkede çok sayıda kadın operatör vardır. İstatistikler, lisanslı radyo amatörlerinin ortalama yaşının 30 ila 40 arasında olduğunu göstermektedir, ancak amatör hizmetin teşvik edildiği hemen hemen her ülkede, 14 ile 18 yaşları arasında birçok öğrenci ve aktif olan birçok yaşlı erkek ve kadın bulunabilir. Eski operatörlerin çoğu 40 yıldan fazla lisans sahibidir.
Bugün dünyada 500.000'den fazla lisanslı radyo operatörü bulunmaktadır. İngiltere, Rusya, Almanya ve Japonya'nın her birinde 25.000'den fazla lisanslı amatör vardır ve sayıları her yıl artmaktadır.
Radyo amatörleri radyo ve elektronik endüstrileriyle profesyonel olarak ilgilenenler ve olmayanlar olmak üzere iki geniş kategoriye ayrılır  Profesyonel olarak meşgul olanların çok büyük bir kısmı, henüz okuldayken veya tamamen farklı işlerle uğraşırken bir radyo kulübüne katılmanın sonucu olarak radyo veya elektronikle ilk olarak ilgilenmeye başlamışlardır.
Amatör radyo hareketi, her türden bilimsel, mühendislik ve teknik kariyer için paha biçilmez bir eğitim alanı sağlar. Dünyadaki lisanslı amatörlerin yaklaşık % 40'ının iletişim ve elektronik ile bağlantılı bazı alanlarda çalıştıkları ve bu sayının % 85'inin en azından kısmen amatör radyoya olan ilgisiyle kariyerlerine başlamaya teşvik edildiği tahmin edilmektedir. Amatör radyonun düzenli bir şekilde oluşturulduğu diğer ülkeler için de benzer yüzdeler geçerlidir.
Lisanslı radyo amatörleri kendi evlerinde, diğer radyo amatörleriyle ya mors kodu ya da konuşarak haberleşme yetkisine sahiptir. Amatörler tarafından diğer iletişim yöntemleri de kullanılmaktadır.
Bunlar Uluslararası anlaşma ile amatör radyo hizmetine tahsis edilmiş frekanslarda yayın yapılmaktadır. Hizmet ilk olarak 1927'de Washington, ABD'de düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı'nda resmen tanındı ve o zamandan beri tanımı gereği neredeyse hiç değişmedi.
Yetkilendirme, gerçekte, kişinin kendi evinde veya muhtemelen alternatif bir yerde veya belki de bir araba, tekne veya uçakta özel verici ve alıcı ekipmanı işletmek için uygun bir hükümet departmanı tarafından ruhsatlandırılması anlamına gelir.

05.jpg


İstasyon lisansı, kullanılabilecek frekans bantlarını ve giriş gücünü (watt cinsinden) belirtir ve lisans alana bir çağrı işareti atar. Her çağrı işaretinin ilk bölümü (önek olarak bilinir) uluslararası bir listeye göre verilir. Çağrı işaretinin geri kalan kısımları her bir amatör için kişiseldir ve tanımlama amaçlıdır. TA2AJ çağrı işaretini ele alalım. TA öneki Türkiye için atanmıştır, 2 sayısı istasyonun Türkiye’nin hangi bölgesinde olduğunu gösterir ve AJ harfleri o amatöre özgü olarak verilir. Türkiye amator istasyonlar için 9 bölgeye ayrılmıştır ve 2 sayısı İstanbul’un anadolu yakasından Ankara’ya kadar (Ankara dahil) ) olan bölgeyi belirtir. Diğer ülkelerde de aynı şekilde çağrı işaretleri verilmektedir.
Lisans almak isteyenlerin, uygun hükümet kurulunun yapacağı sınavda, mors yetkinliği ve teknik yetenekleri konusunda geçerli not almaları gerekmektedir. Sınavlar mors ustalığı ve teknik bilgiyi içermektedir. Son alınan bir kararla, artık mors sınavı yapılmamaktadır. Bazı ülkelerde teknik inceleme, nitelikli bir sınav kurumu tarafından yapılır. Diğerlerinde inceleme, ruhsat veren makam tarafından yapılır. Sınav, bir adayın uluslararası radyo düzenlemeleri hakkındaki bilgisinin yanı sıra radyo teorisi ve uygulaması hakkındaki bilgisini test etmek için tasarlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar

08jpg.jpg

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU 1865'te kuruldu), Birleşmiş Milletler'in uzmanlaşmış bir ajansıdır ve teknik ve idari nedenlerle çalışmaları üç dünya bölgesine ayrılmıştır. Bölge 1, Avrupa, Afrika, Rusya'nın tamamı ve Asya'nın belirli kısımlarını kapsar; Bölge 2, Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsar; Bölge 3, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya dahil dünyanın geri kalanını kapsar.
Dünyanın her yerindeki radyo amatörleri, birçoğu büyük üyeliklere ve uzun geçmişlere sahipken, diğerleri sayı olarak az ve köken olarak yeni olan ulusal amatör radyo toplulukları aracılığıyla organize edilmektedir. 85'ten fazla ulusal amatör radyo topluluğu, dünyanın amatörleri arasında iki yönlü telsiz iletişimini teşvik etmek ve koordine etmek ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konferanslarında çıkarlarını temsil etmek için 1925'te kurulan Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin (IARU) üyesidir. .
Uluslararası Amatör Radyo Birliği, radyo amatörleri için birçok önemli konu olduğunda Madrid'de (1932), Kahire'de (1938), Atlantic City'de (1947), Cenevre'de (1959, 1963, 1971 ve 1974) düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konferanslarında gözlemciler tarafından temsil edildi. tartışıldı ve karar verildi. 1947'de altı ay süren Atlantic City Konferansı'nın ardından, Avrupa ulusal amatör radyo toplulukları, ITU Bölgesi 1. IARU radyo amatörlerinin özel ilgi alanlarını temsil etmek için Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin ayrı bir bölümü haline geldi. Bölge 1 Bölümü, kuruluş olarak adlandırılan 42 ulusal üye topluluktan oluşur ve bunların tümü, Bölümün çalışmalarını organize etme maliyetine yönelik olarak lisanslı üye başına kararlaştırılan bir oranda katkıda bulunur. IARU Bölge 1 Haberleri düzenli olarak yayınlanır ve bölümdeki tüm üye derneklere ve diğer birçok ilgili kişi ve kuruluşa verilir. Bölge 1 Bölümü'nün oluşumunu, Bölge 2 ve 3'te benzer hamleler izledi. Artık her Bölge, o bölgedeki ulusal topluluklardan oluşan kendi organizasyonuna sahip. Bölge 1'in sekretaryası Londra'da bulunmaktadır ve Bölge 2 ve 3'ün merkezleri sırasıyla Lima, Peru ve Melbourne, Avustralya'dadır.

Amatör frekans tahsisleri

09-36.jpg

Radyo amatörlerinin uzun mesafeli iletişim için kısa dalga boylarının yararlılığını ilk kez göstermeye başladıkları 1923 yılından itibaren, amatörleri daha önce keyif aldıkları bazı tesislerden mahrum bırakmak için her bir uluslararası radyo konferansında baskı uygulandı. En kötüsü, Bölge 1'de genişliği 500 kHz'den 100 kHz'e düşürülen 40 m (7 MHz) bandı olmuştur. Bu bant üzerindeki en büyük baskı, yayın hizmetleri tarafından uygulanmıştır. Spektrumun başka yerlerindeki amatör frekans tahsisatlarını azaltmak için diğer hizmetler tarafından farklı zamanlarda girişimler yapılmıştır. Şimdiye kadar amatör servis, baskıya büyük ölçüde direnmeyi başarmıştır, ancak radyo amatörleri, telekomünikasyon konferanslarında ulusal telekomünikasyon otoritelerine amatör radyo hareketinin önemini ve amaçlarını uluslararası çaba götüren hazırlık döneminde bildirmemiş olsalardı, bu başarılamazdı. Dahası, deneyimli radyo amatörleri ulusal delegasyonlara tavsiye ve bilgi vermek için delegasyon üyeleri ve gözlemci olarak konferanslarda bulunmasaydı, birçok saldırının amatör frekans tahsisi üzerindeki etkileri çok daha ciddi olurdu.

Teknik başarılar

10.jpg

Radyo amatörleri deneycilerdir, dolayısıyla radyo iletişiminin en son teknolojisine bilimsel araştırma programlarıyla ilişkili olmayan çeşitli pratik yollarla katkıda bulunurlar. Örneğin, radyo amatörleri, 1924'te frekans kararlılığı için kristal kontrollü osilatörleri geliştiren ve kullanan ilk kişilerdi. Güç amplifikatörlerini nötralize etmek için bir araç geliştiren ilk kişiler onlardı, böylece daha kararlı ana osilatör güç amplifikatörü tipi devreyi mümkün kıldı. Binbaşı Edwin Armstrong, amatörken, rejenerasyon anlayışını ve radyo devrelerindeki kontrolünü geliştirdi. Amatörler, süperheterodin alıcıların seçiciliğinin çok yüksek standartlara yükseltilmesini sağlayan filtre teknikleri geliştirdiler. Daha yakın yıllarda amatörler, uzun mesafe çok yüksek frekanslı iletişim tekniklerinin geliştirilmesinde ve yüksek kazançlı ışınlı hava sistemlerinin geliştirilmesinde önemli keşifler yaptılar. Tek yan bantlı iletim ve alım elde etmek için nispeten ucuz teknikler geliştirdiler ve kendi bahçelerinde, ultra yüksek frekanslı sinyallerini binlerce kilometre ötedeki diğer deneyciler tarafından alınmak üzere aydan yansıtmalarını sağlayan "çanak" antenler inşa ettiler.

12.jpg


Radyo amatörleri, Uluslararası Jeofizik Yılı (1957-1958) ve yine Uluslararası Sessiz Güneş Yılı (1958-1959) boyunca önemli ve sürekli bilimsel gözlemler gerçekleştirdiler. İlk Sputnik'in Kasım 1957'de SSCB tarafından fırlatıldığı andan itibaren uzay araştırma soruşturmasına katıldılar ve o zamandan bu yana birçok kez yörüngeye fırlatılan OSCAR'lar olarak bilinen Yörüngeli Uyduları inşa ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık Uzay Dairesi (NASA). Frekans çeviri ekipmanının bu uydulara yerleştirilmesi, amatör operatörlerin normal aralıkların çok ötesinde iki yönlü iletişim kurmasını sağlamıştır ve tüm dünyadaki gözlemcilerden gelen raporlar toplanıp analiz edilmiştir. Uydu deneyleri sırasında kaydedilen olağandışı yayılma etkilerini açıklayan makaleler, birkaç ülkenin dergilerinde yayınlanmıştır.
Radyo amatörleri işaret vericilerinden gelen sinyallerin kurulması, çalıştırılması ve raporlanmasından sorumludur, böylece araştırma kuruluşlarına yüksek frekans ve çok yüksek frekans yayılımının bilimsel çalışmasında yardımcı olurlar. Auroral ve sporadik-E yayılımı da amatörlerin birçok araştırma çalışmasının konusu olmuştur.
1971 Uzay Telekomünikasyon Dünya İdari Radyo Konferansı, amatör radyo operatörlerinin uzay araştırmalarına katılımının değerini, amatör uydu hizmetini resmi olarak tanımlayarak kabul etti. Konferans ayrıca uzay tekniklerini kullanırken amatörlerin kullanması için ek frekanslar tahsis etti. 1974'te IARU, deniz telekomünikasyonuna yönelik ITU konferansında temsil edildi.

Teknik yayınlar

19.jpg

İlk Türk radyo amatörlerinden rahmetli Bahri Kaçan Almanya'daki istasyonunda.

Ulusal amatör radyo dernekleri, son 70 yılda radyo iletişiminin tüm yönleriyle ilgili çok sayıda önemli literatür yayınlamaktan sorumlu olmuştur. American Radio Relay League (ARRL) tarafından her yıl yayınlanan Radio Amateur's Handbook ve Radio Society of Great Britain tarafından yayınlanan Radio Communication Handbook amatör radyo alanında kabul gören ders kitaplarıdır. Her iki yayın da temel radyo teorisi ve radyo iletişiminin daha gelişmiş yönleriyle ilgilidir. Radyo vericilerinin, alıcılarının ve ölçüm ekipmanlarının yapımı ve her tür anten sisteminin tasarımı ve yapımı hakkında bilgi verilmektedir. Birçok ulusal amatör radyo topluluğu, tek yan bant iletim modu için ekipman yapımı, mobil teleprinter ekipmanı ve televizyon operasyonu gibi özel konuları kapsayan ders kitapları da yayınlamaktadır.
70 yıldan fazla bir süredir dünyanın dört bir yanındaki ulusal amatör radyo toplulukları kendi teknik dergilerini yayınlamaktadır. Bunların boyutları haber sayfalarına kadar değişiklik göstermektedir.
Ulusal amatör radyo topluluklarının gurur verici iddiası, resmi dergilerinde yayınlanan hemen hemen her şeyin radyo amatörleri tarafından ve radyo amatörleri için yazıldığı ve en yüksek profesyonel standartlara uygun olduğudur.

Diğer aktiviteler

20.jpg

Son yıllarda, birçok lisans veren makam tarafından yabancı amatörlerin başka bir ülkede seyahat ederken veya orada kalırken radyo ekipmanı kullanmalarına izin vermek için yapılan anlaşmalar, mobil operasyona büyük ivme kazandırdı. Karşılıklı lisanslama, denildiği gibi, bir ülkenin amatörleri tarafından diğerinin amatörlerine yapılan ziyaretlerin sayısında artışa ve bunun doğrudan bir sonucu olarak uluslararası dostlukların genişlemesine yol açmıştır.
Dünyanın dört bir yanındaki ulusal amatör radyo toplulukları, radyo amatörlerinin her türden görevde gayri resmi olarak bir araya gelmeleri için her yıl tesisler sağlamaktadır. Konferanslar, mitingler, saha günleri, sergiler çoğu toplumun yıllık etkinlik takviminde düzenli olarak yer alır. Yerel radyo kulüpleri ayrıca düzenli toplantılar ve sosyal etkinlikler için fırsatlar sunar.
Uluslararası olarak, Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin üç bölgesinin her biri, kendi bölgelerindeki ulusal amatör radyo topluluklarından temsilcilerin periyodik konferansları düzenler. Bu konferanslar, karşılıklı ilgi uyandıran pek çok konuda uluslararası mutabakata varılmasında paha biçilmez olduğunu kanıtladı.
Radyo amatörleri tarafından diğer amatör istasyon operatörleri ile temasları doğrulamak veya dinleyicilerden gelen raporları kabul etmek için kullanılan QSL kartları, iletişim kurduğu çeşitli ülkelerdeki değer radyo amatörü ile yaptığı görüşmeyi belgeler. Belirli sayıda ülke veya dünyanın belirli bölgeleri ile temasları onaylayan liyakat ve yeterlilik sertifikaları, çeşitli ulusal amatör radyo toplulukları tarafından verilir. Dünyanın farklı yerlerinden amatör gruplarda sürekli olarak çalışan çok sayıda işaret istasyonu bulunmaktadır. Bunlar yalnızca ekipmanın ayarlanması için bir sinyal kaynağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda amatör operatörlere işaret istasyonlarının düzenli olarak gözlemlenmesiyle bilimsel araştırmalara yardımcı olma fırsatı verir.
Radyo amatörleri, kupa ve sertifikaların verildiği çok çeşitli yarışmalara, saha günlerine ve diğer rekabetçi etkinliklere katılabilirler. Bu yarışmalar, uygun ekipmanların geliştirilmesi ve yapımı için bir teşviktir.

Acil durumlarda amatör radyo

22.jpg

70 yıldan fazla bir süredir amatör radyo servisi, radyo iletişim tekniklerinde ve son zamanlarda elektronik ve yayılma teorisi ve uygulamasında eğitilmiş ve deneyimli bireylerden oluşan bir rezerv sağlamıştır. Yerleşik bir amatör radyo hizmetinden kaynaklanan teknik ve operasyonel insan gücü, deprem, kasırga ve sel gibi acil durumlarda yardım sağlamak için defalarca kullanılmıştır. Radyo amatörlerinin bir ülke geneline yayılması ve bir grup olarak, olumsuz koşullarda doğaçlama yapma konusundaki benzersiz yetenekleri, birçok yönetime değerli yardımcı iletişim sistemleri sağlamıştır. Afet dönemlerinde radyo amatörleri, başka türlü hiçbir şeyin var olamayacağı veya mevcut tesislerin yetersiz olduğu yerlerde sıklıkla iletişim olanakları sağlamışlardır. Örneğin 1999 depreminde amatörlerin kurdukları istasyonlar büyük bir yarar sağlamıştır.

Amatör radyonun geleceği

21.jpg

Yönetimler, radyo amatörlerinin ulusal refaha katkıda bulunabilecekleri benzersiz hizmeti kabul etmeye devam ettikçe amatör radyo hizmeti gelişmeye ve genişlemeye devam edecektir.
Gelişmekte olan ülkelerde aktif bir amatör radyo hareketinin varlığı, teknolojik olarak daha gelişmiş ülkelerin bazılarına göre daha değerli olabilir, çünkü gelişmekte olan ülkelerde amatörler tarafından sağlanabilecek hizmetlerin bazıları ekonomik olmayacak veya başkaları tarafından sunulması pratik olmayacaktır. Son zamanlarda Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konferanslarında noktadan noktaya, uluslararası yayın ve havacılık mobil gibi iletişim hizmetleri için gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yüksek öncelik verilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki etkili bir amatör radyo hareketi, bunları ve diğer hükümet hizmetlerini yürütmek ve aynı zamanda ulusal acil durumlarda iletişim yardımı sağlamak için değerli bir eğitimli teknik insan gücü kaynağı sağlayabilir.
Sorumlu makamlar tarafından amatör hizmet faaliyetlerine katılımın bir kişiye minimum maliyetle teknik eğitim vermenin etkili bir yöntemi olduğu kabul edilmiştir. Bu, özellikle bu bilgiyi sağlayacak olanaklara sahip olmayabilecek gelişmekte olan ülkelerde değerlidir.
Bunlar amatör hizmetin dünyanın tüm gelişmekte olan ülkeleri ve amatör radyonun diğer ülkelerdeki ulusal imajı yansıtmanın en etkili yöntemlerinden biri olduğunu zaten kabul etmiş olanlar tarafından teşvik edilmesinin nedenlerinden sadece birkaçıdır. .

14.jpg

15.jpg

Bir amatör radyo uydu istasyoru. OSCAR (Orbital Satellite Amateur Radio).

16.jpg

Amatör radyo servisi için hazırlanan bir uydu istasyonu yapım sırasında.

Daha fazla bilgi

Foto-02-IARU Logo.jpg

Amatör radyo hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, ülkemizde 1962 yılındarn beri faal durumda olan TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) derneğinden yararlanabilirsiniz. Derneğin internet sitesinde oldukça geniş bilgiler bulunmaktadır.

TRAC-2B.gif

 


vg_kucuk.jpg

Amator-Bastik.gif

Bu bölümde amatör telsiz çalışmaları ile ilgili bilgiler yer alacaktır. İlk olarak "Amatör Radyoculuk"ûn ne olduğu verilmektedir. Daha sonraki bölümlerde daha geniş bilgiler verilecektir.
_________________

Site Yapımı:
© 2011-2021 H.Veysel Güleryüz

Güncelleme : 1.Mayıs.2021